Entradas por admin

Buscar cadena de text dins arxius (Linux)

Suposem que tenim tot d’arxius (.php) i necessitem trobar un text dins, per exemple “if (rs=1)”, per fer-ho tenim anem a la carpeta arrel on hi ha els arxius “cd /home/usuari/arxiusphp” i posem la instrucció següent: grep -r –include=*.php “if (rs=1)” .

Buscar cadena de text dins arxius (Windows)

Suposem que tenim tot d’arxius (.php) i necessitem trobar un text dins, per exemple “if (rs=1)”, per fer-ho tenim una opció ràpida, amb la instrucció (findstr). Per utilitzar-la cal obrir una finestra de “CMD”, anem a la carpeta arrel on hi ha els arxius “cd c:\arxius” i posem la instrucció següent: findstr /S /C:”if (rs=1)” […]

Problemes imatges en miniatura des de windows (thumbnail)

Si t’has trobat que des del Windows tot plegat no es veuen les imatges en miniatura (thumbnail), a lo millor cal netejar la cache de imatges. A continuació tenim un script que neteja la cache, per utilitzar-ho cal crear un arxiu nou amb el “bloc de notes”, copieu el contingut de continuació i guardeu l’arxiu […]

Desactivar actualitzacions WordPress

Ens hem trobat algun cop que el nostre WordPress, amb els 15 pluggins que teniem activats, el tema i alguna personalizació ha deixat de funcionar sense tocar res? A lo millor ha set per culpa d’una actualització automàtica! Per desactivar les actualitzacions cal editar l’arxiu (wp-config.php) i incloure el següent codi: # Desactiva totes les […]

Exportar sessions PuTTY

Estic canviant el meu pc i una cosa que tenia pendent de buscar on guarda el PuTTY les sessions configurades, ja que en tinc unes 50 i si les he de preparar una a una pot ser un calvari. Afortudadament les guarda dins una clau de registre al REGEDIT HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham Només cal exportar aquesta carpeta […]

Desactivar “Control de cuentas de Usuario” de Windows 2012 R2 / Windows 8

Ens trobem que tenim un servidor “Windows Server 2012 R2” amb els serveis de “Escritorio remoto” i tenim problemes per executar alguna aplicació des d’usuaris que no siguin administradors, ens surt un missatge que diu: Control de cuentas de usuario ¿Desea permitir que este programa de un editor desconocido realice cambios en el equipo? I […]