Entrades per admin

Esborrar historic d’arxius des d’una instrucció ms-dos

Avui posarem en practica una opció senzilla per esborrar arxius antics d’una carpeta des d’una instrucció ms-dos. Suposem que tenim una carpeta “HISTORIC” on cada dia s’hi van guardant arxius de copia de seguretat d’una base de dades, el que ens interessa es tenir una instrucció per poder esborrar automàticament tots els arxius mes vells […]

Lentitud a l’obrir imatges amb Microsoft Office Picture Manager

De tant en tant ens passa que al voler obrir una imatge amb el programa Microsoft Office Picture Manager triga molt, això segurament passa per culpa de les rutes definides dins l’arxiu (OIScatalog.cag). Per solucionar-ho anem al menú (inicio) i obrim el “bloc de notas”, dins obrim l’arxiu: %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OIS\OIScatalog.cag Cal eliminar totes les lines que […]

Problemes en servidors AD i Repliques al restaurar una màquina virtual

M’he trobat en algun cas que si restaures una màquina virtual que té una rèplica de l’active directory pots tenir problemes per fer que funcioni de nou. Tenim el següent escenari Servidor DC1 (amb active directory, dns, cataleg global,..) Servidor DC2 (amb active directory, dns, exchange,..) Per algun motiu el DC2 t’ha fallat i has […]

Desbloquejar accés GMail

Si tenim problemes amb algun dispositiu i la configuració de correu GMail a lo millor el tenim de desbloquejar, per fer-ho cal omplir el formulari des del dispositiu que tenim problemes https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha?lp=1&hl=es També pot ser que l’aplicació no sigui compatible amb la seguretat que presenta GMail, Google pot bloquejar intents d’inici de sessió d’algunes aplicacions […]

Buscar cadena de text dins arxius (Linux)

Suposem que tenim tot d’arxius (.php) i necessitem trobar un text dins, per exemple “if (rs=1)”, per fer-ho tenim anem a la carpeta arrel on hi ha els arxius “cd /home/usuari/arxiusphp” i posem la instrucció següent: grep -r –include=*.php “if (rs=1)” .

Buscar cadena de text dins arxius (Windows)

Suposem que tenim tot d’arxius (.php) i necessitem trobar un text dins, per exemple “if (rs=1)”, per fer-ho tenim una opció ràpida, amb la instrucció (findstr). Per utilitzar-la cal obrir una finestra de “CMD”, anem a la carpeta arrel on hi ha els arxius “cd c:\arxius” i posem la instrucció següent: findstr /S /C:”if (rs=1)” […]

Problemes imatges en miniatura des de windows (thumbnail)

Si t’has trobat que des del Windows tot plegat no es veuen les imatges en miniatura (thumbnail), a lo millor cal netejar la cache de imatges. A continuació tenim un script que neteja la cache, per utilitzar-ho cal crear un arxiu nou amb el “bloc de notes”, copieu el contingut de continuació i guardeu l’arxiu […]

Desactivar actualitzacions WordPress

Ens hem trobat algun cop que el nostre WordPress, amb els 15 pluggins que teniem activats, el tema i alguna personalizació ha deixat de funcionar sense tocar res? A lo millor ha set per culpa d’una actualització automàtica! Per desactivar les actualitzacions cal editar l’arxiu (wp-config.php) i incloure el següent codi: # Desactiva totes les […]