La navegació a Ausatel Sistemes  i / o l’ús dels serveis oferts en aquest lloc web implica que l’usuari accepta la Política de Privacitat, l’Avís Legal i altres textos legals relacionats amb l’ús de servei prestats en aquest lloc web.

Avís Legal

En base a l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Ausatel Sistemes SL, amb CIF B61216610 s’identifica a Internet amb el domini www.ausatel.cat sobre el que exerceix la seva titularitat.

Pots contactar amb el responsable del lloc web:
Ausatel Sistemes SL
Passeig dels Oficis, 2B. P.I. els Goules
08551 Tona. Barcelona
ausatel @ ausatel.cat

Sobre les dades dels usuaris

El titular pot exercir els drets reconeguts en la LOPD, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés oportú, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos a la LOPD.

Com a usuari pots realitzar aquestes accions editant les teves pròpies dades al teu domini.

Excepte casos puntuals, per poder dur a terme la comunicació o cessió de les dades haurà de sol·licitar el consentiment previ de l’interessat.

Política de Privacitat

Els fitxers de Ausatel Sistemes no contenen dades de caràcter privat ni requereixen informació per identificar persones físiques.

Ausatel Sistemes compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per a més informació sobre la base jurídica pot accedir fàcilment en el següent enllaç : https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf  (REGLAMENTO (UE) 2016/679 D – Article 7)

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’establiment d’aplicacions, serveis i xarxes socials no implica en cap cas l’existència de relacions entre Ausatel Sistemes i els seus propietaris, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis.

L’administrador de Ausatel Sistemes exclou tota responsabilitat en la informació distribuïda, generada, enllaçada i compartida per l’ús d’aquesta web i no pot controlar i no controla que entre ella apareguin continguts que puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o als bons costums o inapropiats.

L’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents aportats en L’administrador de Ausatel Sistemes.