Serveis

Seguim una metodologia de treball pròpia, basada en l’agilitat i el coneixement profund de la realitat de cada client, que ens permet oferir serveis a mida en tots els àmbits relatius a les TIC, telecomunicacions i informàtica.

 • Consultoria

  Optimitzem la infraestructura informàtica dels nostres clients per obtenir màxima rendibilitat amb la mínima inversió.
  Dissenyem recomanacions de bones pràctiques i plans de desenvolupament i de recuperació de “desastres” telemàtics.

 • Servei tècnic

  El nostre servei d’assistència tècnica, format pels professionals més qualificats i les eines més avançades, assegura el funcionament de la infraestructura TIC de cada client.
  Oferim un alt compromís de qualitat a través de respostes ràpides i solucions efectives, màxima flexibilitat en la contractació del servei i una i àmplia cobertura que cada client pot escollir.

 • Suport en remot

  Oferim suport en remot als nostres clients per solucionar a temps real els possibles problemes o dubtes urgents que puguin sorgir.
  Ens connectem als terminals afectats i resolem les incidències ajudant als clients a entendre on hi havia el problema i com hi hem intervingut.

 • ERP

  Instal·lem el nostre propi programa informàtic de gestió de negocis: GestAusa.

 • Servidors virtuals

  Instal·lem i configurem entorns virtualitzats en local i al núvol. D’aquesta manera la informació dels clients està protegida i sempre disponible des de qualsevol dispositiu.

 • Telefonia IP

  Instal·lem i programem centraletes físiques i virtualitzades que funcionen per IP i garanteixen que el senyal telefònic arribi de forma òptima a qualsevol punt del planeta.

 • Internet

  Ens ocupem de l’allotjament i gestió de dominis.
  Creem i administrem pàgines web, correus electrònics i sistemes d’enviaments massius de newsletters.