Problemes en servidors AD i Repliques al restaurar una màquina virtual

M’he trobat en algun cas que si restaures una màquina virtual que té una rèplica de l’active directory pots tenir problemes per fer que funcioni de nou.

Tenim el següent escenari

Servidor DC1 (amb active directory, dns, cataleg global,..)
Servidor DC2 (amb active directory, dns, exchange,..)

Per algun motiu el DC2 t’ha fallat i has tirat de copia i pots engegar però hi ha coses que no funcionen, des del DC2 no pots obrir la consola d’exchange, administrador d’usuaris i equips, etc.

So obres una finestra del “cmd” i escrius “net view ServidorDC1” on (servidorDC1 = nom) dona accés denegat, però en canvi amb “net view IP_DC1” on (IP_DC1 es una IP) si que funciona.

Després de revisar moltes entrades amb testos de (Dcdiag, netdiag, repadmin…) la solució és:

  1. Obrir el REGEDIT
  2. anar a (HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/NTDS/Parameters)
  3. Mirar si tenim una clau “Dsa Not Writable” amb valor “4
  4. Eliminem la clau “Dsa Not Writable”
  5. Habilitem la replicació amb les instruccions següents (normalment des de c:archivos de programaserver tools)
    1. repadmin /options ServidorDC2 -DISABLE_OUTBOUND_REPL
    2. repadmin /options ServidorDC2 -DISABLE_INBOUND_REPL
  6. Reiniciem el servidor

*mes informació sobre els valors de (Dsa Not Writable) http://support.microsoft.com/kb/2023007/es

Finalment utilitzem repadmin /showreps per veure els errors

Que t'ha semblat?
[Total: 0 Mitjana: 0]