Desfragmentar base de dades Exchange 2003

Avui ens toca fer una d’aquelles operacions que sempre deixes per un altre dia, desfragmentar la base de dades d’un servidor Microsoft Exchange 2003.

Revisem una mica l’escenari que tenim.

Servidor Windows 2003 (Màquina Virtual) c:\=150Gb

Exchange 2003

Base de dades (C:\Archivos de programa\Exchsrvr\MBData\priv1.edb)

Desfragmentar base de dades exchange 2003

Per tal de poder fer la operació sense problema afegim momentaniament un disc virtual de 100Gb on posarem la base de dades temporal.

Desfragmentar base de dades exchange 2003_2

Parem el servei (Microsoft Exchange – Almacén de información)

Desfragmentar base de dades exchange 2003_3

Obrim una consola de dos “cmd” i ens situem al directori on tenim la utilitat “eseutil.exe

Per tant tenim,

Directori eseutil.exe = C:\Archivos de programa\Exchsrvr\bin

Instrucció = eseutil.exe /d “ruta_arxiu_base_de_dades_exchange” /t “ruta_arxiu_temporal”

A continuació teniu una mostre del que passa:

C:\Archivos de programa\Exchsrvr\bin>eseutil.exe /d "c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBD
ATA\priv1.edb" /t "z:\temppriv1.edb"

Microsoft(R) Exchange Server Database Utilities
Version 6.5
Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

Initiating DEFRAGMENTATION mode...
            Database: c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb
      Streaming File: c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.STM
      Temp. Database: z:\temppriv1.edb
Temp. Streaming File: z:\temppriv1.STM

                  Defragmentation Status (% complete)

          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
          |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
          ...........Operation terminated with error -2102 (JET_errCallbackNotResolved, 
A callback function could not be found) after 2479.0 seconds.

Com podeu observar hem tingut un error, sembla que la nostre versió de eseutil.exe presenta algun problema, afortunadament hi ha una actualització per solucionar-ho, aquí la teniu (https://support.microsoft.com/en-us/kb/946111)

Un cop instalada la actualització ho tornem a provar

C:\Archivos de programa\Exchsrvr\bin>eseutil.exe /d "c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBD
ATA\priv1.edb" /t "z:\temppriv1.edb"

Microsoft(R) Exchange Server Database Utilities
Version 6.5
Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

Initiating DEFRAGMENTATION mode...
            Database: c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb
      Streaming File: c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.STM
      Temp. Database: z:\temppriv1.edb
Temp. Streaming File: z:\temppriv1.STM

                  Defragmentation Status (% complete)

          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
          |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
          ...................................................


Moving 'z:\temppriv1.edb' to 'c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb
'...
                     File Copy Status (% complete)

          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
          |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
          ...................................................


Moving 'z:\temppriv1.STM' to 'c:\Archivos de programa\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.stm
'...
                     File Copy Status (% complete)

          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
          |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
          ...................................................


Note:
  It is recommended that you immediately perform a full backup
  of this database. If you restore a backup made before the
  defragmentation, the database will be rolled back to the state
  it was in at the time of that backup.

Operation completed successfully in 4486.141 seconds.

Aquest cop si ha funcionat, hem reduit a 1/3 el tamany de la base de dades.
Desfragmentar base de dades exchange 2003_4

Si necessita ajuda per gestionar servidors de Exchange o solucionar incidències, contacti amb nosaltres

Que t'ha semblat?
[Total: 0 Mitjana: 0]