Buscar cadena de text dins arxius (Linux)

Suposem que tenim tot d’arxius (.php) i necessitem trobar un text dins, per exemple “if (rs=1)”, per fer-ho tenim anem a la carpeta arrel on hi ha els arxius “cd /home/usuari/arxiusphp” i posem la instrucció següent:

grep -r –include=*.php “if (rs=1)” .

Que t'ha semblat?
[Total: 1 Mitjana: 1]