Buscar cadena de text dins arxius (Windows)

Suposem que tenim tot d’arxius (.php) i necessitem trobar un text dins, per exemple “if (rs=1)”, per fer-ho tenim una opció ràpida, amb la instrucció (findstr). Per utilitzar-la cal obrir una finestra de “CMD”, anem a la carpeta arrel on hi ha els arxius “cd c:\arxius” i posem la instrucció següent:

findstr /S /C:”if (rs=1)” *.php

/S = Directori actual i subdirectoris

Que t'ha semblat?
[Total: 1 Mitjana: 1]