Entradas por admin

AP 5GHz Orís Restaurat

Després de uns dies que el AP de 5GHz que està situat a sobre de l’Ajuntament de Orís no anés gaire be,  avui s’ha reparat i ja torna a estar operatiu.

Ipad, iOS 6 i problemes WIFI (Solucionats!)

Degut a que molts clients tenien problemes amb el wifi dels seu iPad després de l’actualització a iOS 6 hem dedicat una estona a fer proves per intentar solucionar-ho, hem seguit diferents recomanacions de fòrums d’internet com (restaurar configuració de xarxa) o (activar http proxy), però res d’això funcionava. Finalment amb l’ajuda d’un Mikrotik RB493AH […]

GestAUSA: Data de treball

Presentem una nova novetat de l’última versió del GestAUSA versió 7. Després d’entrar el password d’identificació podrem seleccionar dues coses: l’exercici de treball (com fins ara) i la data de treball. Aquesta data de treball serà la que ens apareixerà per defecte en el moment que afegim una factura nova, un nou albarà, un nou […]

GestAUSA: Buscar informació de les línies (Factures, Albarans , ….)

A vegades ens podem trobar  que ens interessa saber preguntes del tipus “A qui vam facturar un producte determinat?”,”A quina factura vam posar una descripció determinada?”, “Quina era la factura que vam servir 10 unitats del producte x?” … S’ha afegit un nou botó en els mòduls de factures de vendes, factures de compra, pressupostos, proformes, […]

GestAUSA: Copiar factures de venda i de compres

Moltes vegades, sobretot en factures de despeses, ens trobem que hem de crear una factura molt semblant a una del més anterior, per exemple; factures de telèfon, d’aigua, manteniments, contractes… Per facilitar aquest procés hem afegit al GestAUSA l’opció de copiar factures ja creades … Al afegir un nova nova factura ens apareix un botó […]

Batch per obtenir data en una variable

Aquest Batch està optimitzat per un Windows 2003 echo on @REM Quick date batch (MMDDYYYY format) @REM Setups %date variable @REM First parses month, day, and year into mm , dd, yyyy formats and then combines to be MMDDYYYY FOR /F “TOKENS=1,2 eol=/ DELIMS=/ ” %%A IN (‘DATE/T’) DO SET mm=%%B FOR /F “DELIMS=/” %%A […]

GestAUSA: Navegar de la factura a l’assentament comptable

En la nova versió del GestAUSA, trobem finalment una de les opcions més demanades  pels nostres clients:  poder navegar de la factura al assentament comptable. Tant en les factures de vendes com en les de compres ens  apareixerà un icona per navegar al assentament relacionat (sempre que la factura estigui comptabilitzada). Fent un clic navegarem […]

GestAUSA: Fórmules per la introducció de dates

El GestAusa permet introduir les dates de manera molt ràpida introduint les següents fórmules en els camps de dates: A -> La data d’ahir AA -> La data d’abans d’ahir D -> La data de dema H -> La Data d’avui T -> La Data de Treball xD -> Afegeix x dies a la data d’avui (negatius […]