GEST-SII El nou mòdul d’Ausatel per la gestió de l’IVA

A  partir del dia 1 de juliol del 2017 va entrar en funcionament el nou Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), un procediment de gestió telemàtica i online dels llibres comptables que afecta a les empreses amb règim especial, als inscrits al REDME (Registre de Devolució mensual de l’IVA) i a les que facturen més de 6M d’euros/any.

Què suposa el SII per les empreses afectades?

  • La desaparició dels models 340, 347 i 390
  • Poder portar els llibres de registre de factures expedides, rebudes i d’algunes operacions intracomunitàries i de béns d’inversió a través de l’AEAT.
  • Permet presentar la declaració mensual de l’IVA (330) el dia 30 de cada mes enlloc del dia 20 com abans.

Per poder complir el nou sistema SII, les empreses necessiten un nou software de gestió SII, com el que us oferim des d’Ausatel Sistemes: Mòdul de Gestió Gest_SII per només 1.450€*.

Passos a seguir:

  1. Identificació dels llibres que l’Empresa ha d’utilitzar
  2. Identificació de la tipologia de factures
  3. Adaptació camps actuals factura als camps sol·licitats per Hisenda
  4. Establir relació sistema ERP i AEAT
  5. Comprovació errors i posada en marxa

*Instal·lació no inclosa: No inclou integració a ERP o sistema de gestió ni adaptació al model d’informació de cada client.

Que t'ha semblat?
[Total: 6 Mitjana: 5]