PDF AUSA

És una aplicació d’escriptori capaç de separar un document pdf en pdf’s més petits, encriptar-los i posar-los contrasenya per acabar enviant-los a un correu assignat segons una dada identificativa i única que pugui “llegir”.

Un exemple pràctic

Quan el gestor envia les nòmines de la plantilla, acostuma fer-ho en un sol pdf. La persona encarregada de gestionar-les dins l’empresa, ha de separar-les en diferents arxius i enviar-les, una per una, a la persona en qüestió.

PDF Ausa divideix el pdf passat pel gestor en petits pdf’s amb la nòmina de cada treballador/a i llavors, llegint el DNI de cadascun dels fulls, els envia automàticament a l’adreça de correu que té assignada.

Característiques tècniques
  • Desenvolupat en C# (NET Framework) utilitzant les llibreries de Tesseract OCR (by Google) i Ghostscript (by Artifex)
  • Els documents s’envien per un servidor de correu del client per tant, és necessari que aquest disposi de la informació del seu SMTP de correu electrònic.
Prestacions
  • Separació de documents pdf en documents individuals
  • Enviament a correu assignat per cada DNI(o una altra dada identificadora i única) de manera automàtica
  • La persona que rep el correu se’l pot descarregar posant una contrasenya.
Avantatges
  • Simplificació de la feina. Evita obrir un pdf i imprimir cada pàgina de manera individual.
  • Assegura enviament del document a persona correcte.
  • Procés automatitzat un cop creats usuaris i correus.
Preu
  • Subscripció anual. Preu segons quantitat de destinataris.
Descarrega la versió de prova!
  • El límit d’usuaris en la versió de proves és de 3.