CANAL DE DENÚNCIES

La llei de protecció del denunciant 2/2023 del BOE de 21 de febrer de 2023 obliga a les empreses de més de 50 treballadors i a les administracions públiques a implementar un canal de denúncies intern.

Els requisits d’aquest canal de denúncies són:
  • Ha de ser accessible tant per a persones internes com externes a l’empresa

  • El sistema ha de garantir l’anonimat del denunciant si no es vol identificar

  • Ha d’emetre acusament de rebuda amb valor probatori judicial

  • Ha d’estar equipat amb mesures de seguretat necessàries per evitar bretxes de seguretat.

És per això que des d’Ausatel us presentem el Canal de Denúncies d’Edorteam com a solució a aquesta necessitat.

Entrada en vígor

Empreses de més de 250 treballadors i admi-nistracions: 13 de juny 2023

Empreses d’entre 50 i 249 treballadors: 1 de desembre del 2023

Funcionament

Aplicació clara i senzilla, tant per la gestió com per l’ús, accessible des de la web de l’empresa i personalitzable a la identitat corporativa.

Preu

Pagament anual segons el número de treballadors/es.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pncaPGGU9mU&feature=youtu.be